Oivalaiset ovat järjestäneet retkien ja matkojen lisäksi muita kulttuuritapahtumia, ja lisäksi Uudenmaan Parkinson-yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin on osallistuttu aktiivisesti.