Parkinson-diagnoosi hämmentää ajatukset. Oiva-kerhossa sinulla on tilaisuuus tavata muita samassa tilanteessa olevia. Keskustelemme elämään tulleista muutoksista ja sen mukanaan tuomista tunteista.

Vertaistuki auttaa jaksamaan, tule mukaan.Oiva-kerho perustettiin vuonna 2010, kun huomattiin, että työikäiset tarvitsevat tietoa ja tukea työelämässä jaksamiseen. Silloin tehtiin Parkinson tulee töihin -opasvihkonen, jolla jaettiin tietoa sairaudesta työpaikoille. Kerhotapaamisissa on keskusteltu työhön liittyvien asioiden lisäksi kaikesta siitä, mihin Parkninsonin tautiin sairastuminen elämässä vaikuttaa.

Järjestämme tapaamisia noin kerran kuukaudessa ja pidämme yhteyttä muutenkin. Tavoitteena on suunnitella toimintaa toiveiden ja tarpeen mukaan. Toimintamme tapahtuu pääasiassa työajan ulkopuolella ja viikonloppusin.